Przyczynek do rozważań o komunikacji w Internecie.


Notice: Undefined variable: attachments in /accounts/b/blogij/www/blogij-pracowniawyrazu/wp-content/plugins/sociable/includes/sociable_output.php on line 139

Deprecated: Function split() is deprecated in /accounts/b/blogij/www/blogij-pracowniawyrazu/wp-content/plugins/sociable/includes/sociable_output.php on line 354

Deprecated: Function split() is deprecated in /accounts/b/blogij/www/blogij-pracowniawyrazu/wp-content/plugins/sociable/includes/sociable_output.php on line 354

Deprecated: Function split() is deprecated in /accounts/b/blogij/www/blogij-pracowniawyrazu/wp-content/plugins/sociable/includes/sociable_output.php on line 354

Deprecated: Function split() is deprecated in /accounts/b/blogij/www/blogij-pracowniawyrazu/wp-content/plugins/sociable/includes/sociable_output.php on line 354

Deprecated: Function split() is deprecated in /accounts/b/blogij/www/blogij-pracowniawyrazu/wp-content/plugins/sociable/includes/sociable_output.php on line 354

Bez większego ryzyka można przyjąć do wiadomości fakt, stomach że w świecie zjawisk komunikowania masowego, malady po upowszechnieniu się taniej prasy, erectile po zaniku wszelkich niemal barier finansowych i technologicznych w dostępie do radia, telewizji oraz komputerów osobistych, odwrotnością socjalizacji (socjacji) stała się atomizacja. Przejawia się ona w ten sposób, że najpierw każda rodzina posiadająca owe dobra medialne zamknęła się w czterech ścianach swojego mieszkania, a potem (co nie jest rzadkością) każdy niemal członek tej rodziny ? jeżeli czyta własną/ulubioną gazetę, słucha ulubionej stacji radiowej, spędza czas przed własnym telewizorem, albo podróżuje po świecie z własnym/osobistym komputerem, telefonem, smartfonem lub/i tabletem ? zaczyna izolować się fizycznie od reszty społeczności. Tak to przynajmniej wygląda na pierwszy rzut oka.

Nie zmienia to jednak faktu, co ważne, że wraz z postępującą w rodzinach, grupach rówieśniczych i grupach zawodowych świadomie wybieraną ?osobnością informacyjną? zaczęły zwiększać się potrzeby komunikacyjne wewnątrz tego medialnie zatomizowanego społeczeństwa. Gdyby do tych zjawisk zastosować heglowską triadę dialektyczną, to socjalizacja byłaby tezą, atomizacja antytezą, a wzmożona chęć nieustannego komunikowania czegoś komuś i komunikowania się jednostek między sobą w nasyconym mediami społeczeństwie XXI wieku byłaby syntezą. Ową syntezę, w wymiarze materialnym i praktycznym, stanowi oczywiście globalna Sieć zwana Internetem. Natomiast sprzężona z Internetem za pomocą łączy bezprzewodowych sieć telefonii komórkowej dodatkowo sprawia, że człowiek (homo communicans), który ma takie potrzeby oraz posiada odpowiednie umiejętności w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego, staje się nieustającym, żeby nie powiedzieć obsesyjnym nadawcą i odbiorcą różnego typu komunikatów.

Za sprawą Internetu raz na zawsze zostały rozsadzone ramy tradycyjnych sposobów komunikowania się ludzi między sobą i dla jakichś określonych celów. Dzisiaj na przykład owo komunikowanie się z innymi użytkownikami Sieci bywa także formą ?zabijania czasu?, rodzajem rozrywki lub jedynym możliwym sposobem na ?uprawianie? zawodu, jakiejś profesji (np. tzw. dziennikarstwa obywatelskiego lub społecznościowego), której w świecie analogowym z różnych powodów uprawiać nie jesteśmy w stanie. Warto więc pamiętać, że jedną z ?najistotniejszych cech komunikowania we współczesnym świecie jest to, że ma ona zasięg ogólnoświatowy. Stosunkowo łatwo wysyła się komunikaty na duże dystanse, w związku z czym ludzie mają dostęp do informacji z odległych źródeł. Ponadto dzięki wzajemnemu uniezależnieniu czasu i przestrzeni, co umożliwiły media elektroniczne, dostęp do informacji z odległych źródeł jest stały i natychmiastowy. Kwestia dystansu została całkowicie zepchnięta na drugi plan dzięki wszechobecnym sieciom komunikowania elektronicznego. Ludzie mogą wchodzić we wzajemne interakcje lub działać w ramach pośrednich quasi-interakcji, mimo iż faktycznie znajdują się w kontekstach swojego codziennego życia w różnych częściach świata?[1].

W tym miejscu moich rozważań cisną się pod pióro trzy interesujące mnie zagadnienia, które spróbuję sformułować pod postacią pytań, być może nawet retorycznych: 1) Dlaczego ?wszyscy? chcą się komunikować?; 2) Dlaczego ?wszyscy? chcą o czymś informować?; 3) Co wynika z tego ?nadmiaru? informacji oraz stale wzrastającej liczby kanałów i narzędzi komunikacyjnych? W krótkim tekście nie jestem w stanie spraw tych skutecznie zbadać, rozwikłać ani skwitować pouczającą refleksją. Zamierzam jednak zwrócić uwagę na te trzy kwestie, gdyż ? jak sądzę ? w kontekście możliwości komunikacyjnych Internetu zyskują one nową wartość badawczą. Oczywiście znany jest mi fakt, że ludzie zawsze chcieli się komunikować na miarę swoich aktualnych możliwości cywilizacyjnych, zawsze chcieli o czymś informować innych ludzi i zawsze poszukiwali nowych kanałów komunikacyjnych (więc nie jestem w tej materii zbyt oryginalny, wszak ?komunikowanie pozostaje jedną z cech dystynktywnych człowieka, niezależnie od różnic w celach, formach i skutkach komunikowania?[2]), ale śmiem twierdzić, że obecny poziom aktywności komunikacyjnej przeciętnego człowieka, który ma dostęp do telefonu komórkowego oraz Internetu, przekracza wszystkie wcześniejsze, znane nam z własnego doświadczenia i literatury przedmiotu przejawy tejże aktywności. Z jednej strony taniość i łatwość techniczna w obrębie aktów komunikacyjnych, a z drugiej niezawodność sprzętu elektronicznego sprawiają, że powszechność tychże aktów (którą ograniczać może tylko chwilowy brak energii elektrycznej), powszechność często pozbawiona głębszego uzasadnienia, a nawet, niekiedy, zdroworozsądkowych przesłanek, może zadziwiać, a na pewno zastanawiać. Jeżeli zatem nie racjonalna potrzeba i nie egzystencjalny przymus, to co napędza miliony użytkowników Internetu oraz sprzężonej z nim telefonii komórkowej w tej technologicznie doskonałej ?orgii? nieustającego komunikowania i komunikowania się? Czyżby jakiś rodzaj uzależnienia, przejawiającego się stałą gotowością do bycia osiągalnym (oczekiwanie na kontakt), stałym poziomem aktywności nadawczej (zwracam na siebie uwagę) lub stałą potrzebą komunikacyjnego włączania się w coś, zabierania głosu w jakiejś sprawie, na przykład w oczekiwaniu na sukces medialny?

Owa łatwość i powszechność komunikacyjna ? mogąca w sprzyjających warunkach przerodzić się w rodzaj uzależnienia medialnego (które staje się w ostateczności uciążliwą dla otoczenia przypadłością osób ?uzależnionych?) ? nie byłaby zapewne możliwa bez określonych umiejętności (sprawności) intelektualnych oraz sprawności manualnych (także umiejętność obsługi odpowiedniego sprzętu). W efekcie może się zdarzyć, że z jednej strony nadmiar informacji (np. na skutek świadomej manipulacji) prowadzi do dezinformacji, a z drugiej ? lawinowo przyrastająca liczba aktów komunikacyjnych (zwłaszcza nie uzasadnionych realną potrzebą) staje się zaprzeczeniem normalnych relacji interpersonalnych oraz zdroworozsądkowych relacji między, na przykład, politykami a społeczeństwem. A wszystko to może zastanawiać, zwłaszcza w obliczu konstatacji, że: ?Nikła jest zdolność odbiorców do obrony przed manipulacjami. Szczególny niepokój powinno budzić to, że nikła też jest ku temu gotowość ze strony odbiorców. Odnosi się bowiem wrażenie, jakby chcieli oni żyć w swoistej ułudzie czy fikcji, nie potrzebując, nie pragnąc bardziej adekwatnej prawdy o świecie, jakby chcieli mieć poczucie istnienia w pewnym ładzie społecznym i poznawczym niezależnie od tego, czy jest on złudny czy prawdziwy?[3].

Pora już na powrót do interesujących mnie zagadnień, sformułowanych dwa akapity wcześniej w postaci trzech pytań. Wyczerpujące, acz różnorodne, odpowiedzi na te pytania, jeżeli zostaną wpisane kiedyś w szersze konteksty problemowe (dzięki czemu będzie można pominąć banalne oczywistości), znajdą się ? mam taką nadzieję ? w tekstach wielu innych autorów. Lub już się tam znalazły.

W tekście zamieszczonym w sierpniu 2009 (czyli dawno temu) roku na łamach ?Gazety Wyborczej?[4] Castells podaje pewne dane, a mianowicie, że obecnie (czyli wtedy) użytkowników Internetu na świecie jest 1,5 miliarda, że nagle każdy pisze swoją gazetę-blog, a jest ich dzisiaj 150 milionów, że obecnie w zaawansowanych technologicznie ? albo gadatliwych ? krajach telefonów komórkowych jest więcej niż ludzi. Przykładowo w Argentynie to 125 procent w stosunku do liczby ludności, gdy w USA tylko poniżej 90 procent. Z ważnych dla naszych rozważań przemyśleń i spostrzeżeń Castellsa już na koniec warto przytoczyć ten fragment, w którym autor Społeczeństwa sieci wprowadza pojęcie samokomunikacji masowej:

Różnica między Internetem a tradycyjnymi mediami polega na tym, że to sami użytkownicy Internetu produkują treści i wysyłają je w sieć. Jednocześnie sami sobie ściągają i zbierają inne treści. Dlatego też mówimy o samokomunikacji masowej. Tradycyjny przekaz odbywa się z jednego ośrodka do wielu; tutaj ? od jednego do wielu, od wielu do jednego i od wielu do wielu. Mamy globalną dystrybucję komunikatu, globalną interakcję, a także nieograniczoną różnorodność. Wszystko to zmienia w sposób fundamentalny relacje pomiędzy komunikacją a władzą, a także sposób postrzegania własnego ja w społeczeństwie. (?) Wszystkie badania wskazują, że im więcej ktoś używa Internetu, tym bardziej jest uspołeczniony. Pogląd mówiący, że internauci są wyizolowani, się nie sprawdza[5].

A więc jednak nie mam racji. Niemniej pojęcie ?samokomunikacji masowej? nieznacznie tylko przybliża mnie ? wciąż tylko intuicyjnie ? do zrozumienia istoty problemu, który ukrywa się w trzech pytaniach: Dlaczego ?wszyscy? chcą się komunikować?; Dlaczego ?wszyscy? chcą o czymś informować?; Co wynika z tego ?nadmiaru? informacji oraz stale wzrastającej liczby kanałów i narzędzi komunikacyjnych? Prawdopodobnie w całej tej sprawie chodzi o to, że ?nikt? nie chce stawać się rozbitkiem na samotnej wyspie swojego losu, że ?nikt? nie chce pozostawać poza mainstream, poza światową wspólnotą tych, którzy stają się przydatni, ponieważ dostarczają światu informacji (ważnych lub jakichkolwiek). A więc, być może, pojawia się nieprzydatność jako rodzaj kompleksu cywilizacyjnego, jako odmiana lęku egzystencjalnego? A co z tego wynika lub może wynikać? Poza bezdyskusyjnie ogromnymi zyskami, które zgarniają producenci sprzętu oraz dostawcy i operatorzy technologii internetowej, wynika z tego stara jak świat przypadłość: wszyscy mówią, ale nikt nie słucha, wszyscy produkują komunikaty, ale nikt nie staje się przez to lepiej poinformowany, wszyscy próbują w nieustającej euforii komunikacyjnej manifestować swoje istnienie, ale chyba niewiele to zmienia w ich prywatnym dziele poszukiwania sensu własnego istnienia. Jedynym realnym, choć niematerialnym, zwycięzcą tej nieustannie prowadzonej gry w komunikowanie pozostaje stale wzrastający szum informacyjny. Być może ta uogólniająca teza jest mało uprawniona z naukowego punktu widzenia, ale jej niepokojąca przystawalność do realiów naszego ?tu i teraz?, jej dramatyczna aktualność z czasem przekroczy w oglądzie badawczym poziom niezobowiązującej refleksji filozoficznej niżej podpisanego.

Krzysztof  Szymoniak


[1] John B. Thompson: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów,  Wrocław 2006, s 153.

[2] Marian Golka: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne,  Warszawa 2008,  wstęp, s. IX.

[3] Ibidem, s. 119.

[4] Jest to zapis wykładu w Klubie GOŚCIE GAZETY, pt. ?Media i władza?.

[5] Manuel Castells: Obywatel rodzi się w sieci, [w:] ?Gazeta Wyborcza?,  8-9 sierpnia 2009,  s. 20.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dziewięć − = 3