Hymn Wietnamu

Ti?n Quân Ca

W wolnym tłumaczeniu „Ti?n Quân Ca”  można odczytać jako „Pieśń Maszerującej Armii”. Pieśń ta została napisana i skomponowana przez  Văn Cao w 1944 roku.

Podczas II wojny indochińskiej „Ti?n Quân Ca” było oficjalnym hymnem Demokratycznej Republiki Wietnamu. Po zakończeniu wojny i powstaniu Socjalistycznej Republiki Wietnamu w 1976 roku, viagra sale pieśń także została zaadaptowana jako hymn państwowy.

Tekst oryginalny

Polskie tłumaczenie

Đo?n quân Vi?t Nam đi
Chung l?ng c?u qu?c
B??c chân d?n vang tr?n đ??ng g?p gh?nh xa
C? in máu chi?n th?ng mang h?n n??c, viagra
Súng ngo?i xa chen khúc quân h?nh ca.
Đ??ng vinh quang xây xác quân th?, look
Th?ng gian lao c?ng nhau l?p chi?n khu.
V? nhân dân chi?n đ?u không ng?ng,
Ti?n mau ra sa tr??ng,
Ti?n l?n, c?ng ti?n l?n.
N??c non Vi?t Nam ta v?ng b?n.
Đo?n quân Vi?t Nam đi
Sao v?ng ph?p ph?i
D?t gi?ng n?i qu? h??ng qua n?i l?m than
C?ng chung s?c ph?n đ?u xây đ?i m?i,
Đ?ng đ?u l?n gông xích ta đ?p tan.
T? bao lâu ta nu?t căm h?n,
Quy?t hy sinh đ?i ta t??i th?m h?n.
V? nhân dân chi?n đ?u không ng?ng,
Ti?n mau ra sa tr??ng,
Ti?n l?n, c?ng ti?n l?n.
N??c non Vi?t Nam ta v?ng b?n.
Żołnierze Wietnamu, maszerujemy naprzód,
Z jednością będziemy bronić swej Ojczyzny,
Nasze szybkie kroki brzmią,
Na długiej i trudnej drodze.
Nasza flaga, czerwona od krwi zwycięskiej,
Niesie naszego kraju ducha.
Odległe odgłosy wystrzałów łączą się z naszym śpiewem.
Ścieżka do chwały prowadzi przez ciała wrogów.
Pokonując przeszkody, wspólnie budujemy fundamenty naszego oporu.
Nieustannie dla sprawy ludowej walczymy,
Szybciej, maszerujmy ku polom bitewnym!
Naprzód! Ramię w ramię maszerujmy!
Nasz Wietnam jest silny, jest wieczny.

Żołnierze Wietnamu, maszerujemy naprzód!
Złota gwiazda na fladze naszej
Wiedzie nasz kraj, nasz rodzimy kraj,
Z dala od sknerstwa i cierpienia.
Połączmy nasze wysiłki w boju
Za budowę nowego jutra.
Powstańmy i skruszmy nasze łańcuchy i kajdany. Zbyt długo tłamsiliśmy swą nienawiść.
Nasza gotowość do poświęceń jest promieniem naszego życia.
Nieustannie dla sprawy ludowej walczymy,
Szybciej, maszerujmy ku polom bitewnym!
Naprzód! Ramię w ramię maszerujmy!
Nasz Wietnam jest silny, jest wieczny.

 

O autorze

Nguy?n Văn Cao urodził się 15 listopada 1923 r. w H?i Ph?ng. a zmarł 10 lipca 1995 r. w H? N?i . Był poetą i malarzem. Obok Ph?m Duy i Tr?nh Công S?n jest uznawany za jednego z trzech najznamienitszych twórców Wietnamskiej muzyki nowoczesnej.

Interesującym a zarazem tragicznym epizodem w życiu Văn Cao była afera Nhân Văn, określana również mianem „Ruchu Nhân Văn-Giai Ph?m „.

W północnym Wietnamie, w drugiej połowie lat 50 XX wieku, po pewnego rodzaju „wiośnie” wolności słowa, nastąpiła radykalna zmiana nastrojów. Dwa periodyki, wyżej wymienione, Nhân Văn i Giai Ph?m zostały zamknięte a ich pracownicy umieszczeni w więzieniach lub zostali wygnani. Gazety te, zanim je uciszono, publikowały artykuły mówiące o prawie każdego człowieka do własnych poglądów, krytykowały one również liderów Partii Komunistycznej, oskarżając ich o ustawiczne łamanie praw zawartych w Konstytucji Demokratycznej Republiki Wietnamu.

Văn Cao, jako jeden ze zbuntowanych zwolenników wolności intelektualnej, został poddany ostracyzmowi przez komunistyczną propagandę, a większość jego utworów, z kilkoma wyjątkami (w tym Ti?n Quân Ca” ), została zakazana.

Rehabilitacja jego osoby, oraz wielu innych artystów i działaczy intelektualnych, nastąpiła dopiero po 1980 roku, po wprowadzeniu reform Doi Moi.

Maria Ziółkowska

Potomkowie smoków

Kiedy myślimy o najbardziej charakterystycznym symbolu Azji, order do głowy przychodzi nam najczęściej smok. Jednak jest to inny smok niż ten, viagra order który pojawiał się w legendach naszego obszaru kulturowego; w Azji jest to długi jaszczur ze szponami, skrzydłami oraz lwią grzywą. Jego wizerunek kojarzymy zazwyczaj z Chinami, ale to w Wietnamie smoczy ?kult? jest najbardziej rozpowszechniony. Istnieje ogromna ilość legend i mitów związanych z tymi stworzeniami. Należy również zaznaczyć, że smoki po dziś dzień są obecne w kulturze wietnamskiej i są dla ludzi niezwykle ważne.

 

Dzieje się tak dlatego, że Wietnamczycy uważają się za ?potomków smoków?. Pierwsza, mityczna dynastia H?ng wywodzi się z rodu smoków. Zgodnie z mitem, ludzie są dziećmi Ptaka (symbolizującego życie na ziemi) oraz Smoka (reprezentującego życie w wodzie). Obie postaci stały się później symbolami pary cesarskiej (Feniks i Smok). Ptak i Smok przyjęły najpierw ludzką postać: Matki Âu C? oraz L?c Long Quân (czyli Ojca Smoka). Z ich związku przyszło na świat sto jaj, z których wykluło się sto dzieci-gigantów (nawiązuje to do plemion żyjących na południe od rzeki Yangzi, zwanych ogólnie Bách Vi?t). Połowę dzieci Âu C? zabrała ze sobą w góry, gdzie nauczyła ich uprawy ryżu, gotowania, hodowli jedwabników oraz wytwarzania odzieży. Natomiast ojciec pokonał wiele potworów, stając się dla swych dzieci symbolem odwagi i niepodległości.

 

Pojawiają się rozbieżności między chińską wersją legendy i wietnamską, ponieważ Chińczycy twierdząc, że mityczny założyciel kraju Vietów był młodszym bratem władcy Chin, próbowali uzasadnić niepodległość i równorzędność Wietnamu wobec Chin, przy zachowaniu jednak relacji wasalnej, ku pamięci potomków młodszego brata, oddającego cześć potomkom starszego brata.

 

Zgodnie z dalszą częścią mitu, Ojciec-Smok na starość przekazał władzę swojemu synowi Hungowi. To właśnie on zapoczątkował dynastię 18 królów Hungów (nazywaną smoczą dynastią lub dynastią smoków), którzy władali państwem Van Lang (część plemion Bách Vi?t). Jego ziemie obejmowały część północnego Wietnamu i południowo-wschodnich Chin. Jeden z ostatnich Hungów miał według legendy niezwykle piękną córkę. O jej rękę rywalizowali ze sobą Duch Gór oraz Duch Wód. Jej ojciec wyznaczył im zdanie ? ten, który jako pierwszy następnego dnia przyniesie wyznaczone podarki, poślubi jego córkę. Wygrał Duch Gór i to on poślubił dziewczynę. Duch Wód od tamtej pory po wieczne czasy na pamiątkę tego wydarzenia będzie podejmować walkę z Duchem Gór, czego skutkiem są powodzie.

 

Jest to wciąż jeden z najbardziej żywych mitów wietnamskich. Nawet słynny przywódca wietnamski H? Chí Minh w jednym ze swoich przemówień do ludu w bezpośredni sposób odniósł się do ludzi, jako do potomków smoków.

 

 

Patrycja Brzostowicz