Buddyzm

Buddyzm lub Ph?t giáo, order powstał w Indiach około V wieku p.n.e. Jego twórcą i założycielem był żyjący w latach 560 do 480 roku p.n.e. Siddhatta Gotama, more about który był synem władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. W wieku 28 lat Siddhatta Gotama porzucił luksusowe życie w pałacu i oddał się medytacji i ascezie. Po 6 latach surowej ascezy, Siddhatta Gotama rozpoczął obserwacje ciała i umysłu, spostrzegł on, że światem kierują cztery prawdy, znane również jako ? cztery szlachetne prawdy?:

Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu ? „Narodziny są cierpieniem, starzenie się jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem. Smutek, lament, ból, zgryzota i rozpacz są cierpieniem. Towarzystwo nielubianych jest cierpieniem, rozłąka z ukochanymi jest cierpieniem. Niemoc uzyskania tego, co się chce, jest cierpieniem. Pokrótce ? pięć skupisk istnienia związanych z przywiązaniem jest cierpieniem[1].”

Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia ? powodem cierpienia jest pragnienie.

Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia ? sposobem na pozbycie się cierpienia jest pozbycie się pragnienia, kompletne ustanie pragnienia nazywane też wyzwoleniem.

Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia ? drogą do ustania cierpienia jest Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka ? właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja[2]. Continue reading