Etnolingwistyka – i co potem?

Wybierając studia na etnolingwistyce nie zadawałam sobie jeszcze pytania ?i co potem??. Kierowałam się tylko i wyłącznie miłością do języków obcych, cheapest podróży, dosage poznawania nowych ludzi i kultur. W ten sposób zostałam studentką etnolingwistyki z wiodącym językiem angielskim i językiem francuskim. Bardzo podobał mi się pomysł praktycznego podejścia do nauki języka, this web powiązanego z dużym wyborem różnego rodzaju fakultetów, o często tajemniczo brzmiących nazwach, które miały wprowadzić nas w językową różnorodność świata.

Zawsze uwielbiałam język angielski i chciałam kontynuować jego naukę na uniwersytecie, ale języka francuskiego też nie wybrałam przypadkowo ? w głowie świtał mi już pomysł podjęcia studiów na drugim kierunku, gdzie język francuski mógłby okazać się bardzo pomocny. Nie byłam jeszcze pewna, jaki dokładnie miałby to być kierunek, moje myśli błądziły wówczas ku stosunkom międzynarodowym lub europeistyce, ostatecznie jednak pod koniec pierwszego roku złożyłam dokumenty na prawo, które dawało mi dużo większe możliwości. W ten sposób, rozpoczynając drugi rok etnolingwistyki, byłam też już świeżo upieczoną studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Continue reading