O nauce języka z tłumaczem

Rozmowa z doktorem Marcinem Lewandowskim, cost pracownikiem Zakładu Infolingwistyki w IJ, językoznawcą prowadzącym autorskie zajęcia w ramach nauczania języka angielskiego i nauki tłumaczeń, autorem książki The Language of Football: an English-Polish Contrastive Study.

? Czuje się Pan bardziej wykładowcą czy tłumaczem?

? Zdecydowanie wykładowcą, pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wykonuję również tłumaczenia, dzięki czemu mogę się ze studentami dzielić doświadczeniem w tej materii podczas praktycznych zajęć z translatoryki.

            ? Jak to się stało, że zajął się pan nauczaniem?

? W czasach, kiedy kończyłem studia, większość absolwentów angażowała się w mniejszym lub większym stopniu w nauczanie angielskiego. Rozpoczynając pracę w IJ wiedziałem, że będę prowadził zajęcia z praktycznej nauki języka. Miałem już pewne doświadczenia dydaktyczne z okresu studiów. Lubiłem i nadal lubię dydaktykę, bo lubię kontakt z młodymi ludźmi związany z przekazywaniem im wiedzy i umiejętności. Prowadziłem zajęcia głównie na specjalnościach etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka informacji. Continue reading