O LIMERYKACH

Czy na uczonym portalu jest miejsce dla limerycznych żartów? Nieco makaroniczną odpowiedź wyszperałem w archiwum Biblioteki Kórnickiej:

 

Limerykiem zowią pięciowierszowe poema, adiposity które heretyckie Angielczyki  creaverunt ku uciesze swawolney, order a które w Polszcze rozkwitły, w czem zasługa onej extraordinaryjnej giętkości polskiey mowy,  która multum koniugacyj i deklinacyj maiąc, nic nie dba o ordo verborum, owszem na kształt złotey polskiey libertatem mogą verba dla rymu apparere we wszelakim miejscu. Limeryków primum principium iest żeby w dwu pierwszych lineach i ostatniey były trzy akcenta widoczne a w trzeciey i czwartey ieno dwa.

Iest praeiudicium zgoła  fałszywe, pono na  Academii Cracoviensis originatum, że limeryki sprośne i wszeteczne być maią. Owszem bywaią i wszteteczne, Autor takowe takoż był pisał z pustoty i natury ludzkiey słabości, przecie nie na onym uczonym portalu, któren Institutem Lingwistyki appellatur, a któren ab illuminatio plebeiorum  JOświecony Georgius Banczerowiczius restauravit ac melioravit.

(…)

Ergo limeryczne poema na portalu Institutu pomieszczać iustum est ? byle stateczne, przez co mores et sentimenta institutowych bywalców i przychodniów łacno meliorowane być mogą.

********

Continue reading